Om internationalisering op te nemen in het onderwijs, is er voor zowel besturen, schoolleiders als docenten een belangrijke taak weggelegd. Internationalisering van het onderwijs is een vorm van onderwijsvernieuwing. Het is geen project wat je er even bij doet. Maar waar begin je nu? Of hoe weet je waar jouw school nu staat?

Onderstaande tools zijn ontwikkeld door o.a. de PO-raad en Erasmus+ om scholen te ondersteunen bij het proces:

Tool Omschrijving
Digitale zelfanalyse Erasmus+ heeft digitale zelfanalyses ontwikkeld voor het MBO, maar deze zijn breder toepasbaar. De scans kunnen individueel of in groepsverband worden ingevuld. 
Edukans Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werkt Edukans iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.
eTwinning eTwinning stimuleert (gratis) samenwerking via ICT tussen scholen in Europa door de betrokken scholen de nodige ondersteuning, tools en diensten aan te reiken. 
Format beleidsplan De PO-raad heeft formats ontwikkeld om een beleidsplan internationalisering op te stellen, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Bekijk ook een aantal beleidsplannen van scholen.
Internationaliseringsmeter Waar staat jouw school op het gebied van internationalisering? Doe de test!
IO Magazine Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. Abonneer je op dit tijdschrift!
Onderwijsmethodes internationalisering Eén van de competenties van internationalisering is het leren van buitenlandse talen. Hiervoor zijn op alle onderwijsniveaus ook al veel onderwijsmethodes ontwikkeld.
Samsam Scholen kunnen zich abonneren op het tijdschrift Samsam, dat 5 keer per jaar uitkomt.
Sjabloon Engelstalige schoolgids Er is een sjabloon ontwikkeld van een Engelstalige schoolgids/website. Deze kunnen scholen geheel naar eigen invulling gebruiken.