Bildung concreet

Organisatie:
Bildung Academie
Contactpersoon:
Sandra Verbruggen
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Scholen willen aandacht besteden aan Bildung. Hoe kun je dat concreet doen? Wat is Bildung en hoe kun je het praktisch vorm geven in het onderwijs.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat scholen zich met bildung bezig houden.