coöperatief denken

Organisatie:
Van Maerlantlyceum
Contactpersoon:
Marty Barneveld
Doelgroep:
Voortgezet onderwijs
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Een kennismaking met coöperatief denken, een nieuwe vorm van debatteren die sinds twee jaar wordt gebruikt in het Van Abbedebat. In deze scholierenwedstrijd ervaren de leerlingen hoe ze breder, scherper en geconcentreerder denken door vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. Ze leren bovendien wat goede vragen zijn, hoe een onderzoekende houding je wereld vergroot, en - heel belangrijk - wat er naast en onder je eigen opvattingen speelt.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

het Van Abbedebat een belangrijke onderwijsvernieuwing biedt: het is het enige debat waar scholieren niet tegen maar met elkaar denken.