Coding is fun!

Organisatie:
Heerbeeck College Best
Contactpersoon:
Onno Tuijten
E-mailadres:
Website:
Doelgroep:
Voortgezet onderwijs
Thema:
ICT en programmeren
Fase:
Concept

Inhoud van de activiteit:

De denkactiviteit ‘coding’ is een basis voor de wereld van robotica, domotica en IoT. Deze activiteit toont een concept van een leerlijn in coderen. Leerlingen maken in de brugklas hun eerste game in Scratch. Later volgt coderen in echte computertaal i.c.m. Arduino hardware. Er wordt gebruik gemaakt van sensoren, het verzamelen van data, data-overdracht en actuatoren. Leerlingen met een bêta-profiel passen hun opgebouwde kennis toe in vakoverstijgende opdrachten of een profielwerkstuk.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

het belangrijk is kennis met collega's te delen om zo bij te blijven en ons onderwijs voor de leerlingen beter te maken.