Computational Thinking: Onderzoeken in de klas

Organisatie:
Play Learn Change
Contactpersoon:
Jelle de Jong
Doelgroep:
Primair onderwijs
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Lengte workshop:
45 minuten

Inhoud van de workshop:

Van de 21e eeuwse vaardigheden is Computational Thinking wellicht de meest onbekende. Iets met computers, hoor je nog wel eens. Toch wordt het een belangrijke vaardigheid om leerlingen mee te geven. Wat het is en hoe je dat praktisch handen en voeten geeft, komt in deze workshop aan bod. We laten een uitwerking voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs zien aan de hand van materiaal van LEGO Education die je zo morgen in de klas kunt gebruiken. Ervaar dat het over veel meer gaat dan computers en programmeren en dat alle 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen. Kortom, hoe computational thinking helpt om leerlingen voor te bereiden op een leven vol ontdekken, onderzoeken, ontwerpen.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

het een mooie gelegenheid is om gezamenlijk naar het onderwijs en daarbuiten te laten zien wat er allemaal kan en mag als het gaat over leren en ontwikkelen. De breedte van het festival onderstreept dat nog maar eens.

Bekijk de Social media kanalen: