Dit is het subsidieprogramma van de Europese Commissie voor onderwijs, jeugd en sport. Hiermee kan uw school subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten (key action 1), zoals het bijscholen van leerkrachten in het buitenland. Ook kunt u subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten (key action 2).

Key Action 1: Mobiliteit
Hier vallen projecten onder die ondersteunen in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerkrachten en docenten door te leren of les te geven binnen Europa.

Key Action 2: Strategische partnerschappen
Samenwerking biedt nieuwe kansen. Daarom zijn er voor internationale samenwerkingsprojecten ook subsidies aan te vragen. Het gaat dan om projecten waarin u 2 à 3 jaar aan één gezamenlijk project werkt met buitenlandse partners.

Subsidie aanvragen
Het aanvragen van een subsidie verloopt via NUFFIC. Elke school kan één keer per jaar subsidie aanvragen voor zowel een mobiliteitsproject als een internationaal samenwerkingsproject. Let goed op de strikte deadlines voor het aanvragen van subsidie. De aanvraagprocedure voor 2018 en verder is sterk vereenvoudigd. Ook is het beschikbare budget voor PO en VO fors verhoogd.  

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.erasmusplus.nl.