First steps to an integrated curriculum

Organisatie:
Sint-Joriscollege
Contactpersoon:
Joris Barnier
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Thema:
Internationalisering in het curriculum
Lengte workshop:

Inhoud van de workshop:

Het leven is niet ingedeeld in keurige vakjes van 50 minuten waarin je telkens een ander probleem tegenkomt. Waarom is het onderwijs dat dan wel? Die vraag staat centraal in dit internationaliseringsproject waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs binnen de verschillende onderwijsvormen in de diverse landen. In deze workshop laten we zien met welke projecten er gewerkt wordt door het jaar heen en hoe dit samenkomt in een afsluitende week met alle internationale leerlingen bij elkaar.