FORMAT ONTWIKKELING BELEIDSPLAN

Nuffic heeft in opdracht van de PO-raad formats ontwikkeld om een beleidsplan internationalisering op te stellen, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. De formats zijn te vinden via de website van de PO-raad (Zie de bijlagen) en via de website van Nuffic.

FORMAT VVTO

Een van de scholen die enorm goed bezig is met internationalisering, is basisschool de Heiacker in Veldhoven. Zij hebben in april 2017 een beleidsplan voor VVTO geschreven.
Kijkend naar de visie en de goede leerresultaten van de afgelopen jaren is de Heiacker op zoek naar een extra verrijking voor het kind om zich te profileren naar buiten toe. Binnen het MT is een verkenning geweest naar diverse mogelijkheden, uiteindelijk is er voor gekozen om een onderzoek  te doen naar de mogelijkheden van VVTO Engels op de Heiacker. Via de onderstaande link vindt u het beleidsplan van de Heiacker. 

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met:

School Basisschool de Heiacker
Naam Mevr. J. Aust
Functie Directeur
Telefoon 040 253 57 29
E-mail j.aust@veldvest.nl 
   
 

FORMAT INTERNATIONALISERING

Ook basisschool de St@rtbaan in Veldhoven is enorm goed bezig. St@rtbaan ziet de afgelopen 2 jaar een explosieve toename van Internationals in Meerhoven. Ook het aantal leerlingen op de  school dat (bijna) rechtstreeks uit het thuisland instroomt groeit hard. St@rtbaan wilt het internationale karakter op school vorm geven doormiddel van taalklas. Daarom heeft de school een beleidsplan geschreven wat zich focust op internationalisering van de school. Via de onderstaande link vindt u het beleidsplan van basisschool de St@rtbaan.

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met:
 
School Basisschool de St@rtbaan
Naam Mevr. I. de Kock
Functie Directeur
Telefoon 040 88 79 020
E-mail i.dekock@bs-startbaan.nl
   

 

FORMAT COORDINATOR INTERNATIONALISERING

In het kwaliteitsplan van ROC Ter Aa is internationalisering opgenomen als onderdeel van het ‘Excellentieprogramma’. Hiervoor is een coördinator internationalisering aangesteld, die zorgt voor bekendheid van internationalisering in de school.

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met:
 
School ROC ter Aa
Naam Dhr. B. Luijten
Functie Coördinator internationalisering
Telefoon 0492 507 900
E-mail b.luijten@roc-teraa.nl