Heerbeeck Transfer Office (HTO)

Organisatie:
Heerbeeck College
Contactpersoon:
Alida Luteyn / Simone Tekelenburg
Doelgroep:
Voortgezet onderwijs
Organisaties

Inhoud van de good practice:

De visie van het Heerbeeck College, als actief lid van de Brainport regio, is dat in het curriculum gericht en structureel gewerkt wordt aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding te leggen met de omgeving. Door de ‘buitenwereld’ van de school naar binnen te halen, kan het onderwijs meer en efficiënt gebruik maken van de professionele expertise die aanwezig is in het bedrijfsleven. Door de ‘binnenwereld’ van de school- leerlingen en docenten- meer naar de praktijk te laten kijken, wordt er een bijdrage geleverd aan het versterken van de studie- en loopbaanoriëntatie richting ondernemerschap en/ of beroepsbeoefenaar. Het organiseren van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van projecten op het terrein van onderwijs en bedrijfsleven draagt bij aan de ontwikkeling van de talenten van leerlingen en docenten.