Internationaal onderwijs ontwerpen

Organisatie:
Fontys Hogescholen
Contactpersoon:
Annemarie van den Broek
Extra informatie:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Organisaties

Inhoud van de workshop:

<p>De Onderwijsingenieurs is een Centre of Expertise dat streeft naar duurzame innovatie van het onderwijs. Het onderwijs staat voor de taak om de ‘future skills’ integraal op te nemen in het curriculum van alle scholen in het PO en VO en de lerarenopleidingen. Wereldburgerschap is één van die belangrijke skills. Binnen onze activiteiten voor de Onderwijsingenieurs verkennen we samen met studenten, leerkrachten en experts dit onderwerp en ontwerpen we onderwijs dat hieraan bij kan dragen. In deze sessie maak je kennis met de werkwijze van de onderwijsingenieurs en vertellen studenten en experts wat dit op kan leveren. Het zal een actieve sessie zijn en we vragen je om vooraf na te denken over vraagstukken die in uw praktijk leven i.r.t. internationalisering en wereldburgerschap.</p>