We are the future

internationalisering van het onderwijs in Brainport Eindhoven

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Grenzen vervagen en culturen komen samen. Door digitalisering en globalisering wordt onze samenleving steeds internationaler. Om kinderen - ongeacht leeftijd of opleidingsniveau - voor te bereiden op de toekomst, is eind 2016 de visie op internationalisering van het onderwijs in Brainport Eindhoven gepubliceerd; genaamd 'We are the future'.
 
INTERNATIONALISERING OMVAT DE VOLGENDE COMPETENTIES: 
Taalvaardigheid Wereldburgerschap

Multiculturele samenwerking
en communicatie

 

Waarom een toolkit?

Om scholen te ondersteunen bij het invoeren van internationalisering, is onder andere deze toolkit ontwikkeld. Hiermee helpen we schoolbesturen en -leiders om binnen hun teams een dialoog te starten over internationalisering - wat betekent het voor ons? - en om dit te vervatten in beleidsplannen voor hun scholen. Lees verder... >