Creatieve technieklessen

Om vanuit bruikbaar restmateriaal creatief te onderzoeken en ontdekken is erg inspirerend en leuk. Soms ontstaat er een mooi of bruikbaar product, vaak ontstaat er een nieuw idee. Hierdoor groeit niet alleen het product, maar de leerling ook! Het is geweldig om kinderen enthousiast te maken over techniek en te verrassen door materiaalgebruik. Kinderen zijn trots op wat ze gemaakt hebben, vooral wanneer het product ook nog iets kan, vliegen, rijden, grijpen, enz...

Contactpersoon: Floor Haaksman
Uitvoerende organisatie: techniekles.nl
Doelgroep: Primair onderwijs

Didactiek van Foutloos Rekenen

In 12 weken leren wij leerlingen uit groep 6,7 en 8 Foutloos Rekenen. Het maakt niet uit of je na de basisschool naar het VMBO of een Technasium gaat. Iedere leerling moet over een hele sterke rekenbagage kunnen beschikken en dat kan ook! Hoe? dat vertellen wij u graag tijdens Brainport Eindhoven!

Contactpersoon: Aydin Cihangir
Uitvoerende organisatie: Foutloos Rekenen
Doelgroep: Primair onderwijs, Directies/bestuurders

Technologie & Toepassing

Sinds het schooljaar 2015-2016 kunnen de mavo leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond examen doen in Technologie & Toepassing. Bij dit vak leren leerlingen de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een project. De opdracht voor zo'n project wordt verstrekt door een échte opdrachtgever, bijvoorbeeld een bedrijf. Leerlingen en docenten laten op het kennisfestival zien wat we bij het vak T&T zoal doen.

Contactpersoon: Babs van Sleeuwen
Uitvoerende organisatie: Dr.-Knippenbergcollege
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

met bedrijven in gesprek

Bedrijven in de Brainport regio werken samen op het vlak van techniekpromotie voor kinderen 4-18 jaar. we willen graag met leerkrachten het gesprek aangaan wat zij denken dat bedrijven kunnen doen om de toekomstige generatie zo goed mogelijk voor te bereiden.

Contactpersoon: samenwerkende Brainport bedrijven
Uitvoerende organisatie: ASML
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Directies/bestuurders

De Global Goals in het onderwijs

In 2015 is er door de VN een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze agenda is samengevat in 17 Global Goals, die als doel hebben om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Bij het Platform Mondiaal Eindhoven zijn meerdere organisaties aangesloten die u kunnen helpen deze Global Goals concreet te vertalen in toepasbare activiteiten op maat voor uw leerlingen. Zij zijn immers de mondiale burgers van de toekomst!

Contactpersoon: Saskia Peeters
Uitvoerende organisatie: Switch / ContourdeTwern namens Platform Mondiaal Eindhoven
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO

Mediawijsheid op 't Antoon

Op 't Antoon zoeken we 'n goede weg om nieuwe media een plek te geven in ons onderwijs. Tijdens de lessen mediawijsheid in de brugklas ontdekken we samen met de leerlingen welke mogelijkheden er allemaal zijn. We kiezen onze materialen voor de verschillende disciplines van Digitale geletterdheid uit de onuitputtelijke bron die internet heet. Mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking zijn de 4 onderdelen waar we in de lessen mee bezig zijn.

Contactpersoon: Rhea Flohr
Uitvoerende organisatie: Antoon Schellenscollege
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, Directies/bestuurders, Overig

Landkaarten kleuren met vier kleuren

Naast de techniek, TomTect, robotica en informatica, is gewoon kleuren met kleurpotloden ook leuk. Met een aantal kleurplaten wordt het vierkleurenprobleem onderzocht. De uiteindelijke proef is het kleuren van een kaart waarmee wiskundigen in 1975 elkaar hebben uitgedaagd. Er wordt aangemoedigd zelf kaarten te tekenen en elkaar uit te dagen ze in vier kleuren te kleuren. Er wordt gewerkt in viertallen of tweetallen. Voor kinderen die dit willen, wordt het verband met grafentheorie gelegd.

Contactpersoon: Tineke de Bunje
Uitvoerende organisatie: Wegwijsinit
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Kunst en Techniek

Novalis College gaat ambachten met modernste technologie combineren Handig met techniek! Smeden, koper slaan, houtbewerken, koken en textiele werkvormen. In het vrije schoolonderwijs vormen deze ambachten al jarenlang belangrijke schakels. Nieuw is dat de ambachten voortaan steeds meer gekoppeld gaan worden aan de meest moderne technieken. Laser- en 3D-printen in de klas!

Contactpersoon: Truus Weesjes
Uitvoerende organisatie: Novalis College
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Robot Programmeren

Wist je dat je al op hele jonge leeftijd kunt beginnen met programmeren? In De Ontdekfabriek programmeren we al robots om de weg te vinden door het doolhof in het graanveld bij de tuin van de Beestenbende.

Contactpersoon: Colinde Wennekes
Uitvoerende organisatie: De Ontdekfabriek
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid en LOB

Hoe betrek ik ouders bij het LOB-gebeuren op mijn school? Hoe laat ik leerlingen zelf zaken ondernemen? Welke middelen werken daarbij?

Contactpersoon: Ans Versleijen
Uitvoerende organisatie: Alfrinkcollege Deurne
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs