Creative Thinking with Triz

In the workshop we will: 1) Introduce the audience to creativity and to TRIZ, the “Theory of Inventive Problem Solving”. 2) Explain the structure and main building blocks of TRIZ. 3) Do a number of exercises with the audience. 4) Present our experiences so far in secondary education. 5) Do all the above in a hands-on engaging and fun way

Contactpersoon: Christoph Dobrusskin
Uitvoerende organisatie: Philips/JetNet
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO

The quiet revolution

Have you ever wondered how introverts find their voice in education? This workshop aims to investigate how to further develop approaches to teaching and learning in secondary education to address the whole spectrum of learners. The workshop will be interactive and a learning experience based on practical skills that can be used in the classroom.

Contactpersoon: Edith van der Linden/Laura Malone
Uitvoerende organisatie: International school Eindhoven
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Branie & bravoure in je persoonlijke presentatie

Presenteren doe je niet alleen op een podium, maar eigenlijk heel de dag door. Er zitten veel momenten in een dag waarop jij jezelf profileert. Het praatje bij de koffieautomaat, gesprekken met ouders of collega’s, overtuigend je mening geven tijdens een vergadering of inspirerend leidinggeven aan een team. Op al deze momenten presenteer je jezelf. Deze workshop geeft jou de kans om te ontdekken waar jouw persoonlijk leiderschap ligt gebaseerd op jouw talent, kracht en zelfvertrouwen. Om controle te krijgen over je zelfpresentatie, moet je kunnen vertrouwen op je eigen, innerlijke kompas. Hoe kom ik over? En hoe wil ik dat ik over kom? Een actieve en praktische workshop met verschillende werkvormen, zodat je meer grip krijgt op iedere-dag-situaties.

Contactpersoon: Ilse Wouters
Uitvoerende organisatie: Ilse Wouters Academy
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Directies/bestuurders, Overig

Hoe word en blijf je nieuwsgierig?

Maak kennis met onderzoekend en ontwerpend leren volgens de werkwijze van Techniek&ik! De workshops van Techniek&ik zijn gericht op leerkrachten, pabo-studenten en pedagogisch medewerkers. Bij onderzoekend en ontwerpend leren zijn kinderen bezig met alledaagse verschijnselen. Kinderen gaan zelf actief aan de slag met een (eigen gestelde) vraag of probleem en proberen uit te zoeken hoe iets werkt of hoe iets zit. In deze workshop ga je zelf praktisch aan de slag en gaan we in op 21e eeuwse vaardigheden, de relatie met kerndoelen en het belang van goede vragen stellen. Het doel van de workshop is het bevorderen van een creatieve en onderzoekende houding bij jezelf en de kinderen waarmee je werkt. Wil je meer weten over Techniek&ik? Schrijf dan in voor deze actieve kennismaking!

Contactpersoon: Brigitte Moulaert en Sonja Biemans
Uitvoerende organisatie: Techniek&ik
Doelgroep: Primair onderwijs, HBO

Theorie uit Experimenten

Kennismaken met lesmateriaal voor havo en vwo dat ruim 40 jaar alle onderwijshervormingen heeft doorstaan. Leerlingen werken in groepen van 3 of 4 geheel zelfstandig en in eigen tempo onder begeleiding van docent en/of t.o.a aan een 10 (havo) of 14 (vwo) modulen. Sommigen zijn ook te gebruiken in combinatie met de gangbare methoden van de educatieve uitgevers.

Contactpersoon: Piet van den Hurk
Uitvoerende organisatie: Pius X College
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

AAP (Autisme Awareness Project)

AAP (Autisme Awareness Project) behandeld een aantal obstakels waar studenten met autisme tijdens hun studie tegenaan kunnen lopen. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan Initiatief nemen of vragen stellen. Twee ervaringsdeskundigen (een medewerker en een student) geven stukjes theorie kleur met hun eigen ervaringsverhalen. Daarnaast bevat de workshop nog een oefening die deelnemers laat ervaren hoe het is om zonder context te werken en welke moeilijkheden daarbij komen kijken.

Contactpersoon: Roy Houtkamp
Uitvoerende organisatie: Fontys ICT
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO, HBO

Programmeren in de klas met de Code Qube!

Kan jij al programmeren? In de workshop van de Code Qube ga je leren hoe jij dit in de klas kan brengen! De Code Qube is namelijk een interactieve en fysieke tool waarmee je stap voor stap je eigen website bouwt met échte programmeertalen. Tijdens de Code Qube workshop wordt er in kleine groepen kennis gemaakt met de programmeertalen HTML en CSS. Met deze talen zal uiteindelijk een website worden gebouwd. In de workshop staan de 21st century skills centraal. Je leert om samen te werken, te communiceren, creatief te denken, kritisch te zijn op je eigen werk en natuurlijk technologische vaardigheden. Aan het einde van de workshop is iedereen, van jong tot oud, in staat om zelfstandig een eigen website te bouwen met de programmeertalen HTML en CSS.

Contactpersoon: Sharina Kiesebrink
Uitvoerende organisatie: Code Qube
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Directies/bestuurders

Creativiteit, Maakonderwijs en W&T samen sterk!

Hoe creativiteit te bevorderen, hoe kan creativiteit van meerwaarde zijn binnen Maakonderwijs en Wetenschap & Technologie. Binnen deze workshop zal u praktische voorbeelden krijgen en ervaringen op doen met hoe deze vragen in te vullen zijn.

Contactpersoon: Rik Slakhorst
Uitvoerende organisatie: Hogeschool de Kempel
Doelgroep: Primair onderwijs

Toolkit internationalisering onderwijs

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Door digitalisering en globalisering wordt onze samenleving steeds internationaler. Scholen bereiden kinderen - ongeacht leeftijd of opleidingsniveau - voor op de toekomst. Om scholen hierbij te ondersteunen en stimuleren, is de 'We are the future Toolkit' ontwikkeld. Tijdens de workshop zullen we de eerste versie van de toolkit aan u presenteren, waarbij we ondersteund worden door scholen die al bezig zijn met internationalisering. We zullen 2 x 6 ronde tafelsessies (ieder 15min.) organiseren waarin de scholen u informeren over o.a. 1) IPC, 2) het Teacher&Spouse programma, 3) uitwisseling met India, 4) invoering VVTO, 5) het Heerbeeck International College en 6) Tweetalige MBO opleidingen. Uiteraard is er ruimte voor interactie!

Contactpersoon: Marieke Denissen
Uitvoerende organisatie: Brainport Development
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, Directies/bestuurders, Overig

Media en technologie voor jouw onderwijspraktijk.

Wil je kennismaken met de mogelijkheden van een 360 gr camera? Of wil je zien en ervaren hoe je kennisclips met behulp van Green Screen-technologie (laagdrempelige) kunt gebruiken in jouw onderwijs? Bezoek dan deze workshop. We laten je voorbeelden zien hoe deze technologieën in te zetten zijn in jouw onderwijs. Een workshop vol innovatieve media en ICT-technologie! Het doel is om de deelnemers te inspireren en toepassingen te laten ervaren op het gebied van nieuwe technologieën binnen hun eigen onderwijssituatie. De workshop is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit de hele onderwijskolom. In deze workshop leren de deelnemers hoe de technologie werkt, de benodigdheden, de mogelijkheden voor hun zelf of hoe je leerlingen/studenten ermee aan de slag kunt laten gaan in het onderwijs.

Contactpersoon: Paul Dirckx
Uitvoerende organisatie: Fontys educatief centrum
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Directies/bestuurders

Zo geef je digitale geletterdheid een plek!

Waarom zou je een digitaal geletterde school willen worden? Wat is dat, een mediawijze school? Hoe wordt een school mediawijs? En wat maakt een school tot een mediawijze school? En welke concrete stappen zet je dan als schoolbestuurder om de scholen onder jouw hoede mediawijs te laten worden? Deze workshop geeft antwoord op deze en andere vragen rondom digitale geletterdheid. Aan de hand van onze ervaring en aanpak zet je een volgende stap in een nieuw, uitdagend en voortdurend proces naar borging in het onderwijs van digitale geletterdheid waarvan mediawijsheid één vaardigheid is.Veel ingrediënten voor een complete aanpak zijn er al en het verbinden van deze losse onderdelen is een noodzakelijke voorwaarde om aandacht voor mediawijsheid te borgen.

Contactpersoon: Mirjan Albers
Uitvoerende organisatie: Cubiss
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Directies/bestuurders

Onderwijsinnovatie en Leiderschap

‘Leren in Brainport’ veronderstelt innovatieve oplossingen met betrekking tot inhoud, (didactische-) aanpak en organisatie van het curriculum van scholen. In deze workshop staan we stil bij de vraag op welke manieren je tegen onderwijsinnovatie kunt aankijken en spitsen die vraag verder toe op de rol van de schoolleider. We gaan in gesprek aan de hand van drie benaderingen van leiderschap. Welke van de drie past jou, en welke benadering helpt de innovatie in jouw school het beste verder? De Workshop wordt verzorgd door Adriaan Mellema. Hij is als docent verbonden aan de schoolleidersopleiding Master Leadership in Education (MLE) en de masteropleiding Leren en Innoveren van Fontys Hogescholen. Zijn expertise omvat curriculumvernieuwing, onderwijsinnovatie en leiderschapsontwikkeling.

Contactpersoon: Adriaan Mellema
Uitvoerende organisatie: Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Doelgroep: Directies/bestuurders

Om nooit te vergeten - Project Dementie

Een informatief verhaal over het project wat we met 4Havo en 4Vwo leerlingen draaien op onze school bij het vak Beeldende Vorming. De leerlingen gaan in dit project in gesprek met hulpverleners en dementerenden en werken samen om hun ervaringen en impressies om te zetten naar een beeldend werk. Ook werken zij samen om een portret van deze persoon te maken. Het totaal resulteert in een boeiende en prachtige expositie waarvoor leerlingen en de dementerenden worden uitgenodigd. Het doel van dit project is om, naast de buitenwereld de school binnen te halen en maatschappelijke kwesties onderdeel te laten zijn van het curriculum, ook onder jongeren meer inzicht te krijgen in de (groeiende) ziekte dementie en de vaak grote onwetendheid rondom deze ziekte weg te nemen.

Contactpersoon: Marjan Offerman-Wester
Uitvoerende organisatie: Pius X-College Bladel
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Computational Thinking: Onderzoeken in de klas

Van de 21e eeuwse vaardigheden is Computational Thinking wellicht de meest onbekende. Iets met computers, hoor je nog wel eens. Toch wordt het een belangrijke vaardigheid om leerlingen mee te geven. Wat het is en hoe je dat praktisch handen en voeten geeft, komt in deze workshop aan bod. We laten een uitwerking voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs zien aan de hand van materiaal van LEGO Education die je zo morgen in de klas kunt gebruiken. Ervaar dat het over veel meer gaat dan computers en programmeren en dat alle 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen. Kortom, hoe computational thinking helpt om leerlingen voor te bereiden op een leven vol ontdekken, onderzoeken, ontwerpen.

Contactpersoon: Jelle de Jong
Uitvoerende organisatie: Play Learn Change
Doelgroep: Primair onderwijs

Bouwen aan een eigen curriculum

Sinds een aantal jaren werkt basisschool het Talent volgens 3O-Leren. Anja Jansen en Willeke Kremers van basisschool het Talent vertellen tijdens deze workshop over de ontwikkelingen binnen hun school. Wat doe je als je merkt dat je steeds meer waarde hecht aan thematisch werken, projectonderwijs en 3O-Leren, passen de methodes dan nog? Binnen het 3O-Leren bouwen wij aan een eigen curriculum. De centrale vraag hierbij is: "hoe kunnen wij binnen de thema's van het 3O-Leren gepersonaliseerd onderwijs toepassen?"

Contactpersoon: basisschool het Talent
Uitvoerende organisatie: stichting Prodas
Doelgroep: Primair onderwijs

Het maken van een web lecture

Hoe maak je nu een goede web lecture? Zonder feedback van je leerlingen maar wel met een heel kritisch publiek. Als docent is het een uitdaging relaxed voor de camera te staan. Hoe wij dat doen, kan je in deze workshop leren.

Contactpersoon: Martijn Klabbers
Uitvoerende organisatie: EIT Digital
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Overig

Leren op Afstand met OnsPlatform

In de workshop laten wij zien hoe Alphons de Lange van het Dongemond College de toepassingen van OnsPlatform in zet om zieke leerlingen heel eenvoudig vanuit thuis mee te laten doen met de les. Alphons neemt zijn zelf ontwikkelde "beeldbel-buddy" mee om te tonen dat het eenvoudig, goedkoop en snel inzetbaar is.

Contactpersoon: Nick Betting
Uitvoerende organisatie: OnsPlatform
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO

Aha! Zo werk je samen met bedrijven.

Wetenschap- en techniekonderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal. Door samenwerking met bedrijven in de buurt kunnen basisscholen het W&T-onderwijs verrijken met gastlessen, bedrijfsbezoeken en levensechte opdrachten. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in hoe u die samenwerking met het bedrijfsleven vormgeeft, op een manier die past bij de school.

Contactpersoon: Carla Roos
Uitvoerende organisatie: TechniekTalent.nu
Doelgroep: Primair onderwijs

Schoolnetwerken, en nu?

Wij bieden een workshop waarin wij prikkelen tot het inzetten van het netwerk van bedrijven en experts in onderwijs. Middels 3 verschillende werkvormen activeren we tot netwerkdenken en geven wij antwoord op de volgende vragen. Hoe creëer ik een netwerk? Waar in mijn onderwijs kan ik het netwerk inzetten? Hoe activeer ik mijn netwerk rondom de school? Kort bieden wij inzicht in KliK, een digitale tool die wij speciaal voor uw school creëren. Hiermee krijgt u snel toegang tot het netwerk rondom de school en haalt u de buitenwereld de school binnen.

Contactpersoon: Barbara Winkelhuyzen
Uitvoerende organisatie: Context & Co i.s.m. Studio Tast
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Directies/bestuurders

Bedrijf in de Klas

Je wil graag 'iets met bedrijven' doen. Maar hoe? Hoe vind je die bedrijven? Welke vraag kun je daar stellen? En aan wie moet je die vraag stellen? Dit zijn vragen die bij veel docenten spelen. Vanuit Bedrijf in de Klas laten we niet alleen met excursies zien aan docenten wat er in het (technisch) bedrijfsleven gebeurt, maar we helpen docenten ook om de weg te vinden naar de juiste bedrijven voor de eigen lespraktijk. In deze workshop maken we een hiermee een start en geven we antwoord op bovenstaande vragen. Natuurlijk met een directe toepassing voor jouw eigen lespraktijk!

Contactpersoon: Martha Hoebens
Uitvoerende organisatie: Bedrijf in de Klas
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO