Alle bachelors in het Engels

<p>Vanaf 2020 worden alle bacheloropleiding op de TU/e gegeven in het Engels.</p> <p>Wat betekent dit voor leerlingen die nu op het voortgezet onderwijs les volgen? Marjan neemt jullie aan de hand van voorbeelden mee om de overgang door te nemen.</p>

Contactpersoon: Marjan van Ganzenwinkel
Uitvoerende organisatie: TU/e
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Organisaties

Als je je verwondert komen de woorden vanzelf

<p>Leer kinderen vertrouwen op hun eigen waarneming en denkkracht. Maak gebruik van hun van nature aanwezige verbeeldingskracht om hun taalvaardigheid te vergroten.</p>

Contactpersoon: Kiet Engels
Uitvoerende organisatie: Basisschool Het Palet
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Overig

Creativity, culture and community at the ISE

<p>Let op: deze workshop wordt alleen in ronde 2 gehouden.&nbsp;The International School of Eindhoven shares their journey of how they developed into a truly international minded school. They wrote guiding statements to strengthen their community and develop a culture that supports students to become creative, resilient and responsible citizens. In this workshop they will show how creativity is at the core of their curriculum and how technology is used to inspire and engage all learners.</p>

Contactpersoon: Heather Spanbroek, Laura Landers
Uitvoerende organisatie: International School Eindhoven
Doelgroep: Overig

Erasmus+: Subsidiemogelijkheden

<p>We praten je bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen Erasmus+ en nemen je mee door de belangrijkste informatie die je nodig hebt voor het doen van een succesvolle subsidieaanvraag. Dit geldt voor zowel professionaliseringsactiviteiten in het buitenland als voor samenwerking met het buitenland. Aan het einde van de sessie weet je welke mogelijkheden Erasmus+ jouw organisatie biedt om te leren over de grens.</p>

Contactpersoon: Bart van den Elzen
Uitvoerende organisatie: Nuffic - Erasmus+
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Expeditie Zuid-Afrika: leren en werken; 2

<p>Er wordt vaak gemopperd over een gebrek aan motivatie en maatschappelijke betrokkenheid bij leerlingen. Wij delen dat gevoel niet en boeken veel succes met onconventioneel onderwijs. Deze guerrilla-educatie is toe te passen op alle schaalniveaus, maar omdat het verstandig is om klein te beginnen, denkt de guerrilladocent juist groot. De expeditie naar Zuid-Afrika is een voorbeeld van projectmatig, vakoverstijgend en activerend onderwijs. Leerlingen worden inhoudelijk geschoold, onderhouden contact met Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoten, doen aan ontwikkelingswerk en zijn ook nog eens zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving. De belangrijkste voorwaarde is dat ouders geen financiële bijdrage leveren aan deze levenservaring van hun kinderen. Immers, van pamperen komt luieren!</p>

Contactpersoon: Wouter van den Berg
Uitvoerende organisatie: Sint-Joriscollege
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, Overig

First steps to an integrated curriculum

<p>Het leven is niet ingedeeld in keurige vakjes van 50 minuten waarin je telkens een ander probleem tegenkomt. Waarom is het onderwijs dat dan wel? Die vraag staat centraal in dit internationaliseringsproject waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs binnen de verschillende onderwijsvormen in de diverse landen. In deze workshop laten we zien met welke projecten er gewerkt wordt door het jaar heen en hoe dit samenkomt in een afsluitende week met alle internationale leerlingen bij elkaar.</p>

Contactpersoon: Joris Barnier
Uitvoerende organisatie: Sint-Joriscollege
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Global Exploration: een wereldburgerstage; 2

<p>Global Exploration is een stichting die wereldburgerstages organiseert voor groepen leerlingen met begeleidende docenten naar landen over de hele wereld. Doel is om begrip voor elkaar te kweken door culturele uitwisseling. Leerlingen bereiden deze reis zowel inhoudelijk als qua sponsoring voor. Gedurende een schooljaar zijn er tal van activiteiten. Na afloop van de reis delen de leerlingen hun opgedane ervaringen met de school en de sponsors. De workshop wordt gegeven door docenten en leerlingen die afgelopen zomer in Tanzania geweest zijn. Zij vertellen over hun reis onder meer aan de hand van ijsbrekers en werkvormen zoals ze die ook in hun voorbereiding van de reis gebruiken. Vanuit de stichting licht iemand de organisatie nader toe.</p>

Contactpersoon: Maartje Wijnhoven
Uitvoerende organisatie: Eckartcollege
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, HBO

Help! Ik krijg les in een vreemde taal!

<p>Help! Ik krijg les in een taal die ik niet begrijp! Hoe is het om als ‘nieuwkomer’ (waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten) een les te volgen in een taal die je niet begrijpt? Dat kunt u als deelnemer tijdens deze workshop ervaren. Bart Verstijnen, afdelingsleider van de EOA van het Jan van Brabant College zal in vogelvlucht informatie geven over het onderwijs aan nieuwkomers (Nt2-onderwijs). Hierna zal Denisa Meulendijks (docent Nt2), zelf immigrant vanuit Slowakije, een ‘lesje’ woordenschat geven in een taal die u zeer waarschijnlijk niet begrijpt. U kunt ervaren wat veel ‘nieuwkomers’ in de regio ook ervaren als ze de Nederlandse taal moeten leren.</p>

Contactpersoon: Bart Verstijnen
Uitvoerende organisatie: Jan van Brabant College - EOA
Doelgroep: Overig

How Priviliged Am I - Projectonderwijs

<p>De workshop geeft inzicht in de opzet van een projectweek met het thema ‘How Privileged am I?’, voor lj 2 van het Heerbeeck International College. In de projectweek draait het om het beantwoorden van deze vraag door middel van een onderdompeling in activiteiten en ervaringen, die leerlingen aan het denken zetten over hun eigen plek in de samenleving. Zo maken leerlingen het inburgeringsexamen, gaan ze met leerlingen uit de Wereldklas van het Pius X-College sporten en in gesprek over overeenkomsten en verschillen. Tijdens de workshop wordt onder meer uiteengezet waarom het belangrijk is om een duidelijke, aansprekende visie te hebben voor een projectweek, en hoe deze visie in de praktijk kan worden gebracht, zowel inhoudelijk als planmatig. Daarnaast is er ruimte voor discussie.</p>

Contactpersoon: Nancy Plasmans
Uitvoerende organisatie: Heerbeeck College
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, Overig

Internationaal onderwijs ontwerpen

<p>De Onderwijsingenieurs is een Centre of Expertise dat streeft naar duurzame innovatie van het onderwijs. Het onderwijs staat voor de taak om de ‘future skills’ integraal op te nemen in het curriculum van alle scholen in het PO en VO en de lerarenopleidingen. Wereldburgerschap is één van die belangrijke skills. Binnen onze activiteiten voor de Onderwijsingenieurs verkennen we samen met studenten, leerkrachten en experts dit onderwerp en ontwerpen we onderwijs dat hieraan bij kan dragen. In deze sessie maak je kennis met de werkwijze van de onderwijsingenieurs en vertellen studenten en experts wat dit op kan leveren. Het zal een actieve sessie zijn en we vragen je om vooraf na te denken over vraagstukken die in uw praktijk leven i.r.t. internationalisering en wereldburgerschap.</p>

Contactpersoon: Annemarie van den Broek
Uitvoerende organisatie: Fontys Hogescholen
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Organisaties

International Primary Curriculum

<p>IPC is een visie op leren. IPC staat voor Great learning, Great teaching, Great fun! Deze drie pijlers vormen de basis voor het verhaal van SALTOschool De Bergen uit Eindhoven. De Bergen is een IPC-lidschool en bevindt zich momenteel midden in haar implementatietraject. Tijdens deze workshop maakt u kennis met SALTOschool de Bergen en het IPC: Hoe geleerd wordt vanuit vaardigheidsdoelen; learning by doing. Hoe de onderzoekende houding centraal staat. Hoe kinderen reflecteren op hun groei. Hoe kleuters leren door te spelen. Last but not least..: De I in IPC voor International: International mindedness… omdat onze kinderen nu eenmaal wereldburgers zijn!</p>

Contactpersoon: Dhr. H. Wilms
Uitvoerende organisatie: SALTOschool de Bergen
Doelgroep: Primair onderwijs, Organisaties

Internationalisering van de regio

<p>Let op: deze workshop wordt alleen in ronde 1 gehouden.&nbsp;De wereld om ons heen verandert razendsnel. Er lijkt zich niet eerder een tijd te hebben voorgedaan die op zoveel fronten zo disruptief is. Brainport wil voorop blijven lopen als innovatieve hightech regio. Menselijk kapitaal is daarbij een cruciale succesfactor. Wat heeft dit voor impact op bedrijven, zowel MKB'ers als multinationals, in onze regio? We moeten nieuwe wegen inslaan om ervoor te zorgen dat werkgevers op het juiste moment over de juiste talenten kunnen beschikken.</p>

Contactpersoon: Yvonne van Hest
Uitvoerende organisatie: Brainport Development
Doelgroep: Overig

Mijn integratie

<p>Lamija is moeder van twee leerlingen op basisschool de Ruimte, een van de 15 scholen binnen de stichting PlatOO. Eén van de PlatOOlabcoördinatoren werkt daar als leraar. Zij ervaart dat zij door haar gesprekken met Lamija een beter inzicht krijgt in wat ouders met een migratieachtergrond nodig hebben om in contact te zijn en blijven met de school. Lamija is op 8 jarige leeftijd uit Bosnië gevlucht. Zij heeft een boek geschreven over haar integratie in Nederland. Hierin gaat ze op zoek naar de 'sleutels' die voor deze integratie hebben gezorgd. Naast haar persoonlijke verhaal kaart ze ook de problematiek aan rondom vluchtelingen en hun integratie in Nederland en komt met aanbevelingen die ons aan het denken kunnen zetten.</p>

Contactpersoon: Judith Koppens, Marjon van Keersop
Uitvoerende organisatie: PlatOOLab
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Organisaties

Onderzoek internationaal primair onderwijs

<p>SALTO vermoedt dat er in de regio vraag is naar aanvullingen op het bestaande aanbod aan internationaal primair onderwijs. In deze workshop delen we een analyse van de behoefte aan (vormen van) internationaal primair onderwijs in Eindhoven, waaronder het te verwachten aantal leerlingen. Op basis van: demografie, historische leerlingenaantallen en -prognoses; specifieke regionale economische ontwikkelingen; politieke- en bestuurlijke context; nationale ontwikkelingen.</p>

Contactpersoon: Geert Simons
Uitvoerende organisatie: Basisschool Reigerlaan
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Organisaties

Teacher - Spouse project: Buddy systeem

<p>Doel van het Teacher-spouse project: Om de Engelse taalvaardigheid van professionals in het onderwijs op een leuke en laagdrempelige manier te verbeteren. Daarnaast leren ze nieuwe mensen en culturen kennen en krijgen ze meer zelfvertrouwen om in het Engels te spreken.Gedurende het schooljaar worden professionals op school gekoppeld aan vrijwilligers die Engels als moedertaal hebben – natives of near natives. De specifieke methode waarmee de natives en de professionals aan de slag gaan staat niet vast, want iedereen heeft een eigen niveau en behoefte. De professionals en de natives bepalen zelf wat het beste werkt en de situatie waar ze het Engels gaan gebruiken. Het karakter van het project blijft hierdoor informeel en leuk.</p>

Contactpersoon: Iris van den Heuvel, Kim van Pol, Oguz Emran
Uitvoerende organisatie: Basisschool 't Slingertouw
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

The Class of Entrepreneurship; 2

<p>Het O3-leren wil een nieuwe groep leerlingen binnen de Brainportscholen benaderen die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen door actieve deelname aan The Class of Entrepreneurship, zodat zij zich meer bewust zijn van hun mogelijkheden binnen de bedrijven van de toekomst en de internationale samenleving. Het gaat om leerlingen die willen meedenken en ervaren over welke toekomstige eigenschappen je moet beschikken om in de toekomst ondernemend te kunnen zijn. Doel is dat je als leerling ervaart hoe je als persoon functioneert binnen de verschillende rollen van een bepaald samenwerkingsverband. Je wordt uitgedaagd tot het maken van fouten en leert deze te herkennen gedurende je bedrijfsopdracht. In deze workshop leer je onder andere wat er nodig is om deze cursus te realiseren.</p>

Contactpersoon: Frank Brouwers en Wendy de Jong
Uitvoerende organisatie: Eckartcollege en Dr.-Knippenbergcollege
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Where Europe meets India

<p>Als pionier in het netwerk Europa-India organiseert het Pius X-College al meer dan een decennium met veel enthousiasme leerlinguitwisselingen van 4+5VWO met haar partnerscholen in Mumbai en Pune, India. Bovendien zijn onze TTO-leerlingen in de onderbouw actief in “cross-curriculum” digitale projecten binnen EUmIND met een helder format dat is gericht op onderzoeksvaardigheden, ondersteund met video-contacten met de patnerscholen in India. EUmIND is een ijzersterk en goed georganiseerd netwerk dat deelnemende scholen optimaal ondersteunt. De uitwisselingen zijn inhoudelijk van zeer hoog niveau t.a.v. intercultureel leren. Leerlingen zullen u informeren over hun voorbereiding en ervaringen in zowel Nederland als India. U ontvangt een “ready-to-go” draaiboek van de uitwisselingen.</p>

Contactpersoon: Jeanne Corsten
Uitvoerende organisatie: Pius X-College
Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Work Based Learning & Talent Development

<p>Let op: deze workshop wordt alleen in ronde 2 gehouden.&nbsp;Òscar Palazón Ferré van het Institut Pere Martell uit Tarragona vertelt hoe zij op hun vakschool in Spanje omgaan met joint training experiences&nbsp; en het dual vocational training programma. Het Institut Pere Martell werkt veel samen met bedrijven uit de regio, en is op zoek naar contacten uit de Brainport regio om mee samen te werken.&nbsp;</p>

Contactpersoon: Òscar Palazón Ferré, Hans Vasse
Uitvoerende organisatie: Institut Pere Martell
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO

World citizenship, a way of life; 2

<p>During this workshop we’ll take you into the journey we have made to integrate world citizenship in our education as a way of life at our school, every day, the whole day and everywhere. The vision ‘we are the future’ that we have developed together with Brainport is the starting point for us.We think that being a world citizen is of all ages and that it is about becoming aware of what you do has an effect on the world. By introducing children to the international and intercultural society at an early age and encouraging them to think creatively through ICT, technology, programming, etc., they gain a broader perspective, open the door to other countries and are better equipped on the functioning in this society.</p>

Contactpersoon: Sultan Solak
Uitvoerende organisatie: Basisschool 't Slingertouw
Doelgroep: Primair onderwijs