360° beelden verbinden bedrijven en onderwijs

In bedrijven is digitalisering en automatisering één van de grootste ontwikkelingen van deze tijd. Ook in het onderwijs kunnen wij veel met die digitalisering – hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld onze leerlingen in bedrijven laten kijken waar zij zelf niet (makkelijk) kunnen komen. Eén manier om dit te doen is met behulp van de 360 graden camera. In deze workshop maak je kennis met deze camera en laten we zien hoe je deze beelden maakt en hoe 360 graden beelden didactisch ingezet kunnen worden. Samen denken we na over de toepassing van 360 graden beelden in jouw eigen onderwijs en ga je daar direct mee aan de slag. Let op: graag een eigen laptop meenemen!

Contactpersoon: Roel Martens
Uitvoerende organisatie: Fontys
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Universiteit

Challenge-Based Learning in TU/e innovation Space

Challenge-Based Learning (CBL) vormt de kern van de onderwijsvisie van de TU/e voor 2030. Het betreft een innovatief type leren waarbij studenten werken aan echte open-einde uitdagingen die directe impact hebben op onze wereld en waar studenten eigenaar worden van hun leren. Naast het verdiepen van disciplinaire kennis en vaardigheden in context, leren studenten samenwerken met verschillende disciplines en stakeholders en omgaan met complexe, open processen. TU/e innovation Space is de gemeenschap en faciliteit die een centrale rol speelt bij de ontwikkeling van CBL. De workshop zal concrete voorbeelden geven van Challenge-Based Learning in TU/e innovation Space en de deelnemers inzicht geven in de challenges waar studenten aan werken. Ook op de basis- en middelbare school kunnen leerlingen op deze manier werken. Dus wat neem jij mee naar jouw klas van dit voorbeeld?

Contactpersoon: Prof.dr.ir.arch Isabelle Reymen
Uitvoerende organisatie: Eindhoven University of Technology (TU/e)
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Universiteit, Organisaties

Decision making workshop

Every day, teens face challenging decisions that can have significant impacts on their lives. In a world of choices, developing the skills to think through decisions is essential. Within ASML the Decision Quality methodology is used to make business critical decisions. In this workshop we want you to have a sneak peek. And discuss with you how we could help to teach students 21st century skills using this methodology.

Contactpersoon: Inge Wouters, Remco Kossen en Ritske van der Meer
Uitvoerende organisatie: ASML
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, Overig

Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven

Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven: Wat is de meerwaarde voor mij? In deze workshop nemen we de deelnemers mee in de Pilot rondom Hybride Tech Docenten, waarin we er naar streven om 100 mensen vanuit het bedrijfsleven in een light hybride vorm (4 – 8 uur per week) in het onderwijs in te zetten. Daarnaast gaan we samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Wat leveren Hybride Tech Docenten de school op? Waarom zou een bedrijf meedoen? En wat motiveert mensen uit het bedrijfsleven om als Hybride Tech Docent aan de slag te gaan? Wat zijn mogelijke belemmeringen bij Hybride Doceren en hoe lossen we die op? Tenslotte, informeren we de deelnemers aan de workshop over de mogelijkheden om deel te nemen aan de pilot.

Contactpersoon: Mieke Zijlstra
Uitvoerende organisatie: Brainport Development
Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Organisaties, Overig

Onderwijs x Bedrijven = toekomst

In deze workshop gaat het over kansen voor het onderwijs in het bedrijfsleven. Verdieping van je onderwijs en zingeving voor je leerlingen. Je onderwijsdoelen aanbieden op een andere manier en het Buddytraject met stichting High Tech de Peel. Na enkele praktijkvoorbeelden ga je in groepjes aan de slag om zelf kansen te vinden. Workshop in samenwerking met Ronald van Mil - NTS Botech.

Contactpersoon: Cindy Raaijmakers
Uitvoerende organisatie: QliQ primair onderwijs
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Organisaties

Play en Learn in de Brainport regio

De Brainport regio staat bekend als een van de slimste regio’s van de wereld. De regio heeft een DNA dat is opgebouwd rondom technologie, ontwerp en kennis. De kinderen en studenten van nu zijn degene die in de toekomst proactief bij kunnen dragen aan een innovatieve en duurzame samenleving. Wij geloven dat zowel leerlingen als studenten nu (tijdens school) ook al kunnen bijdragen aan de ‘slimste regio’. Daarvoor is het in onze ogen noodzakelijk dat zij zogenaamde TEC kennis & vaardigheden ontwikkelen. Je krijg meer inzicht en tools rondom de volgende onderwerpen: - Talentontwikkeling - Eigenaarschap bij leerlingen - Van leslokaal naar huiskamer - Ontwerp gericht onderwijs vóór de regio - Purpose vanuit betekenisvol onderwijs

Contactpersoon: Niels Roelofs
Uitvoerende organisatie: Fontys Pulsed
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Universiteit

Projectonderwijs op De Stroom

Deze workshop neemt je mee in het proces ‘werken met projectonderwijs op een kindcentrum’. Jeelo (Je eigen leeromgeving) is voor ons het middel om tot ons doel te komen, namelijk de kinderen voorbereiden op de ‘echte’ maatschappij. Daarvoor werken wij nauw samen met de omgeving. Je kunt een kijkje nemen in onze werkwijze en tips meenemen voor in de praktijk. Daarnaast zijn er voorbeelden te zien van onze projecten en werken van kinderen

Contactpersoon: Tessa Hendriks / Maarten Jacobs
Uitvoerende organisatie: OKC de Stroom
Doelgroep: Primair onderwijs, Overig

Verrassingsworkshop

Wat we in deze workshop gaan doen, is - zoals de titel al zegt - een verrassing. Wel kunnen we zeggen dat je het hele stadion doorgaat en dat je onverwachte kanten zal gaan zien van bekende zaken. Na deze workshop kijk je anders aan tegen bedrijven en tegen alle voorwerpen om je heen. Een workshop boordevol inspiratie om ook in jouw klas met bedrijven aan de slag te gaan! Tijdens deze workshop word je begeleid door Hans Vasse, werkzaam bij Brainport Development maar ook docent Design én kunstgeschiedenis op het Jan van Brabant College in Helmond.

Contactpersoon: Hans Vasse
Uitvoerende organisatie: Brainport Development
Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs