Kunst en Techniek

Organisatie:
Novalis College
Contactpersoon:
Truus Weesjes
E-mailadres:
Doelgroep:
Voortgezet onderwijs
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Concept

Inhoud van de activiteit:

Novalis College gaat ambachten met modernste technologie combineren Handig met techniek! Smeden, koper slaan, houtbewerken, koken en textiele werkvormen. In het vrije schoolonderwijs vormen deze ambachten al jarenlang belangrijke schakels. Nieuw is dat de ambachten voortaan steeds meer gekoppeld gaan worden aan de meest moderne technieken. Laser- en 3D-printen in de klas!

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

Het Novalis college wil de komende jaren het vak Kunst en Techniek stapsgewijs invoeren. Het vak zal aanvullend zijn op de al bestaande kunstzinnige, ambachtelijke vakken en de vakken zoals Natuur- en Wiskunde. Het streven is om vakoverstijgend en interdisciplinair het vak vorm te geven.