Leren op Afstand met OnsPlatform

Organisatie:
OnsPlatform
Contactpersoon:
Nick Betting
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Thema:
Technologie middelen in de praktijk
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Wij laten zien hoe Alphons de Lange van het Dongemond College de toepassingen van OnsPlatform in zet om zieke leerlingen heel eenvoudig vanuit thuis mee te laten doen met de les. Alphons neemt zijn zelf ontwikkelde "beeldbel-buddy" mee om te tonen dat het eenvoudig, goedkoop en snel inzetbaar is.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

Wij denken dat dit een interessant onderwerp is waar in de toekomst steeds meer behoefte naar zal zijn. Waarom school beperken tot het school gebouw? In het kader van een leven lang leren mogen alle digitale hulpmiddelen worden aangewend.

Bekijk de Social media kanalen: