Leven Lang Leren Eindhoven

Organisatie:
Netwerk Leven Lang Leren Eindhoven
Contactpersoon:
Ad Vermeulen
Website:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Pilot

Inhoud van de activiteit:

Het Netwerk Leven Lang Leren Eindhoven is nu een half jaar actief. Het Netwerk beoogt een intermediair te zijn tussen alle aanbieders van enige vorm van Leven Lang Leren in onze regio en degenen die zich verder willen ontwikkelen. Het Netwerk hoopt bij te kunnen dragen aan optimaal LLL klimaat in de regio. Om dat te bereiken wil het Netwerk partijen aan zich binden die dit streven met hen deelt.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

Na een periode van voorbereidende en verkennende gesprekken wil het Netwerk LLL Eindhoven in de openbaarheid treden. De kerngroep die vertegenwoordigers uit alle niveau's van onderwijs, gemeente, bibliotheek, FNV bestaat, zoekt samenwerking met alle partijen uit Eindhoven die LLL een warm hart toe dragen en belanghebbenden.