Maker Faire Platform

Organisatie:
Eindhoven Maker Faire
Contactpersoon:
René Paré
E-mailadres:
Doelgroep:
MBO
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Makerspace
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Eindhoven Maker Faire is een samenkomst van creatieve innovaties en maak-activiteiten. Hier presenteren wij de Maker Faire als een platform voor het onderwijs. Zowel het maak-onderwijs als afgestudeerden hebben baat bij het uitwisselen van kennis en vaardigheden, en het deelnemen aan het netwerk van makers dat zich internationaal ontwikkeld. De Maker Faire is een bijzonder platform voor studenten en afgestudeerden om project- en examenwerk én zichzelf te presenteren aan een wereldpubliek.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

er veel meer mogelijk is als we samenwerken en onze kennis delen. De Eindhoven Maker Faire is bij uitstek een platform om het eco-systeem van de nieuwe lokale economie te leren kennen, er aan deel te nemen én van het leven-lang-leren een feest te maken!

Bekijk de Social media kanalen: