Internationale samenwerking gaat verder dan begrijpen van de culture diversiteit, en gaat over het rekening houden met deze diversiteit en het bouwen van samenwerkingsrelaties. Het omvat ook het vermogen om op communicatiestijlen te reflecteren en de eigen stijl aan te passen aan de omgeving en achtergrond van de samenwerkingspartners.

Tool Omschrijving
Global Perspectives Global Perspectives is sinds schooljaar 2017-2018 een nieuw vak op het Heerbeeck International College (havo en vwo), voor alle leerlingen in het 4e leerjaar.
Secret Seeds Leerlingen planten zaadjes uit diverse landen waarmee de school een band heeft. Kinderen aldaar doen hetzelfde met zaadjes uit Nederland. Het project loopt dus simultaan in verschillende landen.