Een leerling met een andere taal in mijn groep!; 2

Organisatie:
Pius X-College
Contactpersoon:
Janneke Smulders
Extra informatie:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs

Inhoud van de workshop:

<p>Janneke Smulders zal kort terugblikken op de startfase van de Internationale Schakelklas binnen het Pius X-College. Alle ervaringen die opgedaan zijn met anderstalige leerlingen in de afgelopen jaren zijn omgezet in een concept waarin leerlingen op eigen niveau door de lesstof gaan. Hierbij wordt uitgegaan van een uitstroomperspectief richting regulier VO-MBO-HBO-VAVO of begeleid werken. De wezenlijke vraag is natuurlijk hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat anderstalige leerlingen integreren binnen de Nederlandse maatschappij. Moeten we alles langs de Nederlandse lat leggen?</p>