Eén van de competenties van internationalisering is het leren van buitenlandse talen. Hiervoor zijn op alle onderwijsniveaus ook al veel onderwijsmethodes ontwikkeld. Deze methodes kunnen ontwikkeld zijn in Nederland of in het buitenland. Hieronder een kleine opsomming van de meest bekende methodes voor Engelse taalvaardigheid uit Nederland. 

Uitgever

Titel

Geschikt voor groep…

Anglia

Step to books

3 – 8

Groen Educatief

My name is Tom

1 – 8

Groove Me

Groove Me

1 – 8

Malmberg

Join in

1 – 8

Noordhoff Uitgevers

Stepping Stones Junior

1 – 8

Thieme Meulenhoff

Take it Easy

1 – 8

Learning While Doing

Learning While Doing

vanaf groep 6

iEARN

iEARN

vanaf groep 7

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IPC
Daarnaast zijn er ook methodes die specifiek ontwikkeld zijn om internationalisering geïntegreerd in andere thema’s aan te leren. Zo is het International Primary Curriculum (IPC) een eigentijds curriculum voor basisonderwijs. IPC is speciaal ontwikkeld om kinderen beter te leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw, zoals de grote hoeveelheden informatie en verschillen tussen mensen en (sub-) culturen.

IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. IPC omvat niet Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken worden reguliere methodes gebruikt. Voorbeelden van thema's zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen.

 

CLIL
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare tijd voor Engels verruimd wordt, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren.