Onderzoek internationaal primair onderwijs

Organisatie:
Basisschool Reigerlaan
Contactpersoon:
Geert Simons
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Internationalisering in de regio
Lengte workshop:

Inhoud van de workshop:

SALTO vermoedt dat er in de regio vraag is naar aanvullingen op het bestaande aanbod aan internationaal primair onderwijs. In deze workshop delen we een analyse van de behoefte aan (vormen van) internationaal primair onderwijs in Eindhoven, waaronder het te verwachten aantal leerlingen. Op basis van: demografie, historische leerlingenaantallen en -prognoses; specifieke regionale economische ontwikkelingen; politieke- en bestuurlijke context; nationale ontwikkelingen.