Ouderbetrokkenheid en LOB

Organisatie:
Alfrinkcollege Deurne
Contactpersoon:
Ans Versleijen
E-mailadres:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Thema:
Bedrijven en Onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Hoe betrek ik ouders bij het LOB-gebeuren op mijn school? Hoe laat ik leerlingen zelf zaken ondernemen? Welke middelen werken daarbij?

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

we duidelijk willen maken aan scholen hoe we ouders betrekken bij het LOB-proces. Ouders hebben namelijk grote invloed op de keuze voor een vervolgopleiding van hun kind. Ons vernieuwde LOB is gericht op ouderbetrokkenheid en het activeren van leerlingen.

Bekijk de Social media kanalen: