PlatOOlab

Organisatie:
Stichting PlatOO
Contactpersoon:
PlatOOlab
E-mailadres:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

De beste ideeën die leiden tot onderwijsinnovatie komen van leraren. Zij ervaren immers dagelijks wat het onderwijs nodig heeft om kinderen te laten groeien. Benieuwd hoe schoolbestuur PlatOO (openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs Zuidoost Brabant) gestalte geeft aan deze gedachte? Kom kijken naar ons PlatOOlab. Hier worden leraren gefaciliteerd om vanuit eigen behoefte gestalte te geven aan innovatieve ideeën.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

Met de deelname aan het kennisfestival willen wij leraren, schooldirecties en andere belangstellenden laten kennismaken met de achterliggende gedachte van PlatOOlab; onderwijsinnovatie ontstaat op de werkvloer in de praktijk van alledag. Ook willen we onze werkwijze verduidelijken, en contact leggen met geïntereseerden.