Samen maken wij Brabant digitaal geletterd!

Organisatie:
Cubiss
Contactpersoon:
Mirjan Albers
E-mailadres:
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Directies/bestuurders
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Onderzoek van Cubiss heeft uitgewezen dat nog niet de helft van de Brabantse onderwijsinstellingen actief beleid heeft op het thema mediawijsheid. Zowel bij besturen, directies als bij onderwijzend personeel bestaan wisselende beelden van het belang van het implementeren van beleid op het thema mediawijsheid (digitale geletterdheid). De benodigde kennis en skills verankeren in het onderwijs dat is onze ambitie. Hiervoor hebben we diverse tools ontwikkeld. Benieuwd? Kom even kijken en proberen.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

dit de plek is om samen te leren en ontdekken. En dat doen we graag via ons MediaPakt: http://mediapakt.nl/default.aspx

Bekijk de Social media kanalen: