Leerlingen planten zaadjes uit diverse landen waarmee de school een band heeft. Kinderen aldaar doen hetzelfde met zaadjes uit Nederland. Het project loopt dus simultaan in verschillende landen.
 
  • Dit project draagt bij aan: Culturele bewustwording, multiculturele samenwerking & communicatie
     

VOOR WIE?

Leerlingen uit de eerste klas VO of groep 8 PO.
 

WANNEER?

Kan het hele jaar starten.
 

WAT IS HET DOEL?

Leerlingen doen onderzoek naar de groei van planten en kijken welke factoren van invloed zijn en ze leren wat een controlegroep is. Over hun resultaten en ervaringen communiceren zij met onderzoekers uit het partnerland.
 

CONCREET STAPPENPLAN

  • Via de website https://secretseeds.wordpress.com contacten leggen met scholen in andere landen.
  • Zaadjes vragen aan collega’s in het buitenland. (eventueel ook aarde vragen uit de diverse landen).
  • Zaadjes versturen.
  • Afspraken maken over planning en contactmomenten.
  • Bakken om te zaaien regelen.
  • Verschillende omstandigheden om op te kweken creëren.
 

CONTACT

School Jan van Brabant College
Naam Dhr. H. Vasse
Functie Coördinator internationalisering
Telefoon 0492 522 287
Email h.vasse@janvanbrabantcollege.nl
 

RELEVANTE ACHTERGRONDINFORMATIE / WEBLINKS