Taalvaardigheid betekent dat men in één of meer vreemde talen kan functioneren binnen internationale contexten. Engels is een wereldtaal en als gevolg daarvan de belangrijkste taal in de wetenschap, de handel en het bedrijfsleven. Naast Engels zijn ook andere vreemde talen van belang zoals het Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Chinees. 

Tool Omschrijving
Engels leren in het buitenland Lees hier de ervaring van Kindcentrum Platijn bij het aanvragen van een Erasmus+ mobiliteitssubsidie (KA1) en hun ervaring met leren in het buitenland.
Teacher & Spouse Project Gedurende het schooljaar worden professionals op school gekoppeld aan een vrijwilliger die Engels als moedertaal hebben - natives. Elk duo of groepje gaat 1 à 2 keer per week met elkaar aan de slag om de Engelse vaardigheden van de professional te verbeteren.
Travel agency De kinderen helpen de docent om haar/zijn vakantie locatie te kiezen, en dat alles in het Engels.
VVTO voor basisscholen Kennis van vreemde talen vormt de eerste stap richting internationalisering. De meeste scholen kiezen voor Engels, maar ook andere talen zoals Frans of Duits worden aangeboden op basisscholen. Wanneer scholen eerder beginnen met het aanbieden van vreemde talen dan wettelijk verplicht is, worden dit vvto-scholen genoemd. 
VVTO Kieswijzer Wil je meer weten over welke methode geschikt is om aan de landelijke vvto-eisen te voldoen? Ga naar de kieswijzer.