Techniekkist voor het Basisonderwijs

Organisatie:
Dr.-Knippenbergcollege
Contactpersoon:
Marcel Londeman
Website:
Doelgroep:
Primair onderwijs

Inhoud van de good practice:

Situatie Op basisschool Talentrijk wordt techniekonderwijs verzorgd uit een lesmethode. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om alle materialen bij elkaar te verzamelen voor het uitvoeren van praktische opdrachten. Daarom is deze school op zoek naar een praktische methode om techniekonderwijs in de midden- en bovenbouw zo breed mogelijk vorm te geven. Zij willen activiteiten met materialen die de kinderen uitnodigen zelfstandig techniek te ontdekken. De opdracht Ontwerp en maak een techniekkist voor leerlingen van het basisonderwijs over een technisch thema.