Toolkit internationalisering onderwijs

Organisatie:
Brainport Development
Contactpersoon:
Marieke Denissen
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
Directies/bestuurders
Overig
Thema:
Internationalisering
Fase:
Pilot

Inhoud van de activiteit:

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Grenzen vervagen en culturen komen samen. Door digitalisering en globalisering wordt onze samenleving steeds internationaler. Scholen bereiden kinderen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau, voor op de toekomst. Om scholen hierbij te ondersteunen en stimuleren, is de 'We are the future Toolkit' ontwikkeld. Tijdens de workshop zullen we de toolkit aan u presenteren, waarbij we ondersteund worden door scholen die al bezig zijn met internationalisering.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

in november 2016 een visie op internationalisering is gelanceerd, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat alle scholen in Brainport Eindhoven binnen 5 jaar internationalisering hebben opgenomen in hun schoolbeleid. Om scholen hierin te ondersteunen en stimuleren hebben wij een toolkit ontwikkeld.

Bekijk de Social media kanalen: