Toolkit internationalisering onderwijs

Organisatie:
Brainport Development
Contactpersoon:
Marieke Denissen
Doelgroep:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
Directies/bestuurders
Overig
Thema:
Internationalisering
Lengte workshop:
45 minuten

Inhoud van de workshop:

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Door digitalisering en globalisering wordt onze samenleving steeds internationaler. Scholen bereiden kinderen - ongeacht leeftijd of opleidingsniveau - voor op de toekomst. Om scholen hierbij te ondersteunen en stimuleren, is de 'We are the future Toolkit' ontwikkeld. Tijdens de workshop zullen we de eerste versie van de toolkit aan u presenteren, waarbij we ondersteund worden door scholen die al bezig zijn met internationalisering. We zullen 2 x 6 ronde tafelsessies (ieder 15min.) organiseren waarin de scholen u informeren over o.a. 1) IPC, 2) het Teacher&Spouse programma, 3) uitwisseling met India, 4) invoering VVTO, 5) het Heerbeeck International College en 6) Tweetalige MBO opleidingen. Uiteraard is er ruimte voor interactie!

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

in november 2016 een visie op internationalisering is gelanceerd, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat alle scholen in Brainport Eindhoven binnen 5 jaar internationalisering hebben opgenomen in hun schoolbeleid. Om scholen hierin te ondersteunen en stimuleren hebben wij een eerste basis gelegd voor een toolkit.

Bekijk de Social media kanalen: