Aanstaande dinsdag 11 oktober ondertekenen 11 scholen (oa vanuit OMO en ORION), ondersteund door een breed samenwerkingsverband, een uniek convenant: met elkaar spreken zij de intentie uit om een innovatief onderwijsconcept continu met elkaar voort te zetten.  Ook het bedrijfsleven is nadrukkelijk betrokken want het is van groot belang dat dat wat geleerd wordt aansluit op de beroepspraktijk.  Plaats van handeling is het Evoluon te Eindhoven, hier vindt gelijktijdig de tweede editie van het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ plaats.

Brainport Scholen
De 11 scholen werken samen  onder de noemer ‘Brainport Scholen’. Waar komt deze term vandaan?
Brainport is een van de slimste regio’s van de wereld. De regio kenmerkt zich door een heel specifiek DNA. De doelstelling van de Brainport Scholen is om dit DNA te versterken door de vormgeving van het onderwijs, vanuit het idee  dat de regio meer verweven wordt in het onderwijs.  Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren: dat is de toekomst!
Peter Cox, programmamanager Onderwijs bij Brainport Development verwoordt het als volgt: “zelfs wanneer je geblinddoekt een school wordt binnengeleid zou je nog moeten ervaren dat het een Brainport School is. En zeker na het volgen van een les!  We leiden niet meer op voor beroepen maar voor rollen: een voorbereiding op een lerend leven”.  Begin 2016 is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor dit vernieuwende concept  onder scholen en bedrijfsleven en  de uitkomsten zijn veelbelovend. Peter Cox zegt hierover: “de scholen zijn bereid om actief te participeren, het bedrijfsleven onderschrijft deze nieuwe kijk op leren en onderwijs en zijn ook bereid om bij te dragen. Het nieuwe leren is ook een uitdaging voor docenten: om ondernemend, onderzoekend en ontwerpend gedrag van jongeren te stimuleren zal de docent om moeten leren gaan met nieuwsgierige, eigenwijze kinderen. Dat betekent: meer differentiëren in  het onderwijsaanbod. Maar dat is echt iets wat past bij deze tijd van vernieuwing”, aldus Peter Cox.

Kennisfestival ‘Leren in Brainport’|
Dat het  convenant tijdens de tweede editie van het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ wordt ondertekend is niet geheel toevallig. Het Kennisfestival staat in het teken van innovaties in het onderwijs en staat garant voor een inspirerende en informatieve middag voor ruim 750 geïnteresseerden uit het onderwijs en bedrijfsleven.
Het festival is een initiatief van de partners in Brainport en daarbuiten en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Brainport Network, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond en Brainport Development.

Uitnodiging
U bent van harte welkom om deze bijzondere dag bij te wonen. Het festival begint om 12.00 uur met een VIP-lunch.  Het brede programma gaat om 13.15 uur van start met een keynote door Bas Haring, vervolgens zijn er meer dan 70 activiteiten en 20 workshops in het Evoluon te Eindhoven. Om 16.30 geeft  cabaretier Marcel Stevens een wervelende terugblik op de middag en tot slot is er gelegenheid tot napraten met een hapje en drankje.
De ondertekening van het convenant is gepland om 15.00 uur.
Wij stellen het op prijs als u uw komst vooraf kenbaar maakt door een e-mailbericht te sturen aan l.vdwittenboer@brainportdevelopment.nl   

Meer lezen
Mogelijkheden ontdekken in een nieuwe en uitdagende omgeving
Samenwerking key voor koppositie Brainport binnen innovatief onderwijs