Om scholen te ondersteunen bij de implementie van internationalisering, is deze toolkit ontwikkeld. Hiermee helpen we schoolbesturen en schoolleiders om binnen hun teams een dialoog te starten over internationalisering (wat betekent het voor ons?) en om dit te vervatten in beleidsplannen voor hun scholen. 

Daarnaast geeft deze toolkit een handreiking aan leerkrachten om internationalisering eenvoudig toe te passen in hun lessen door middel van praktijkvoorbeelden en nuttige websites. We hebben bij ieder praktijkvoorbeeld ook contactgegevens opgenomen van scholen die dit al toepassen. Op die manier kunnen er ook onderling lijntjes worden gelegd. Tenslotte geeft deze toolkit inzicht in de verschillende beschikbare subsidiemogelijkheden. 

Verschilende onderwijsniveaus
Niet al deze thema’s zijn overigens even sterk van toepassing op alle onderwijsniveaus. En het is ook niet zo dat de genoemde tools uitsluitend toepasbaar zijn op per se één onderwijssoort. Tools die ontwikkeld zijn binnen het Primair Onderwijs kunnen ook in sommige gevallen gebruikt worden in het Voortgezet Onderwijs en vice versa. En sowieso zijn alle opgenomen tools een bron van inspiratie voor iedereen en kunnen zij ook weer leiden tot nieuwe, doorontwikkelde tools. 

Dynamisch product
Deze toolkit probeert u antwoord te geven op vragen die u heeft. Omdat internationalisering binnen het onderwijs een continu proces is, is deze toolkit ook een dynamisch product. Dit betekent dat de inhoud van deze toolkit onderhevig is aan verandering en open staat voor aanvullingen of aanpassingen.

Uw activiteit of tool ook op deze website?
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe activiteiten en tools voor internationalisering. Houdt jouw school zich ook bezig met internationalisering en wil je dit graag met andere delen? Mail een korte omschrijving van de activiteit of tool, en bij voorkeur aanvullend (beeld-) materiaal naar: info@lereninbrainport.nl.


Deze toolkit is in lijn met die van NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, en is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best.