Wereldburgerschap gaat om kennis van andere landen en culturen en de bereidheid om je in de mensen uit deze landen en culturen te verdiepen. Dit versterkt het vermogen tot internationale reflectie  en het beter begrijpen van verschillende culturele perspectieven. Wereldburgerschap stopt immers niet bij onze landsgrenzen.  

Tool Omschrijving
Global Perspectives Global Perspectives is sinds schooljaar 2017-2018 een nieuw vak op het Heerbeeck International College (havo en vwo), voor alle leerlingen in het 4e leerjaar.
Secret Seeds Leerlingen planten zaadjes uit diverse landen waarmee de school een band heeft. Kinderen aldaar doen hetzelfde met zaadjes uit Nederland. Het project loopt dus simultaan in verschillende landen.
Schoenmaatjes Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!