Zelf onderzoeken, zelf ontdekken

Organisatie:
Aloysius de Roosten
Contactpersoon:
Yvonne Louwers
Doelgroep:
Voortgezet onderwijs
Thema:
Lerend leven & toekomstgericht onderwijs
Fase:
Gerealiseerd product

Inhoud van de activiteit:

Aloysius de Roosten biedt tijdens het Kennisfestival een inspirerende en interactieve workshop over het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek door leerlingen. Het Inspiratielab Mens en Natuur heeft een module ‘onderzoeksvaardigheden’ ontwikkeld. In deze module krijgen leerlingen eigenaarschap over hun leerproces: de leerlingen formuleren zelf een onderzoeksvraag en gaan zelfstandig op zoek naar antwoorden.

Ik wil graag meedoen aan Kennisfestival Leren in Brainport, omdat... :

ik collega's wil inspireren in het voortgezet onderwijs door het delen van kennis en mooie ervaringen!